Publikacje Drukuj Email
k118

 

Mariusz Dembiński
Piotr Krüger
Władysław Łańczak

Elastyczne oparcie żelbetowych kanałów komina wentylacyjnego na stalowej konstrukcji hali.

Wydawnictwo - Biuletyn z okazji XLVII Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

Zobacz więcej

k338 Andrzej Gawęcki
Piotr Krüger

Slackened Systems under Variable Loads


Wydawnictwo - Kluwer Academic Publisher - Inelastic Behaviour of Structures under Variable Loads


Zobacz więcej
publikacja3-min Dr inż. Mariusz Dembiński
Dr hab. inż. Władysław Łańczak, prof. PP

O nowych rozwiązaniach fundamentów traków


Wydawnictwo - Inżynieria i Budownictwo 7/2002


Zobacz więcej
publikacja4-min Dr inż. Mariusz Dembiński
Dr hab. inż. Władysław Łańczak, prof. PP

Przebudowy zniszczonych fundamentów młotów kuźniczych


Wydawnictwo - Inżynieria i Budownictwo 11/1994


Zobacz więcej
publikacja5-min Dr inż. Mariusz Dembiński

Wpływ tłumienia i czasu rozruchu maszyny na rezonans przejściowy fundamentu traka

Wydawnictwo - Inżynieria i Budownictwo 3/2004


Zobacz więcej
publikacja6-min Mariusz Dembiński
Władysław Łańczak
Romuald Albrecht

Eksploatacja nowego typu fundamentu traka


Wydawnictwo - Przemysł drzewny 11/1999

Zobacz więcej
publikacja7-min Władysław Łańczak
Mariusz Dembiński
Janusz Chudziński

Właściwości dynamiczne nowych typów fundamentów młotów matrycowych podczas eksploatacji


Wydawnictwo - Przegląd mechaniczny 22/1995

Zobacz więcej
publikacja8-min A. Gawęcki
M. S. Kuczma
P. Krüger

Analysis of slackened skeletal structures by mathematical programming


Wydawnictwo - Computers & Structures 69/1998

Zobacz więcej
Mariusz Dembiński
Piotr Krüger
Władysław Łańczak


Entwurfsprobleme bei einem Ventilationsschacht aus Stahlbeton


Wydawnictwo - Bautechnik 81 (2004), Heft 89/1998

Zobacz więcej